Gebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 2. januar 2018 .

Gebyr fra og med 01.01.2018.

 

 

Registrering i ForetaksregisteretElektroniskPapir
AksjeselskapNOK 5570NOK 6797
Allment aksjeselskapNOK 5570NOK 6797
EnkeltpersonforetakNOK 2250NOK 2832
Europeisk selskap
NOK 6797
KommandittselskapNOK 5570NOK 6797
Boligbyggelag/borettslagNOK 5570NOK 6797
Foretak med begrenset ansvarNOK 5570NOK 6797
Samvirkeforetak
NOK 5570NOK 6797
Statsforetak
NOK 6797
Andre foretak etter særskilt lovNOK 6797
Ansvarlig selskap og partsrederi NOK 2250NOK 2832
Selskap med delt ansvarNOK 2250NOK 2832
Forening/lag/innretningNOK 2250NOK 2832
StiftelseNOK 2250NOK 2832
SparebankNOK 2832
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasseNOK 2832
Utenlandsk foretak med filial i NorgeNOK 2832
EierseksjonssameieNOK 2250NOK 2832
Kommunalt foretak
NOK 2832
Fylkeskommunalt foretak
NOK 2832
Interkommunalt selskap
NOK 2832
ProspektNOK 1440

 

Endringer som skal kunngjøresElektroniskPapir
KapitalnedsettelseNOK 1440NOK 2832
Fusjon/fisjon, fusjonsplan, fisjonsplan og flytteplanNOK 1440NOK 2832
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning NOK 1440NOK 2832
Endring av deltakersammensetning og fratredelse i interkommunalt selskapNOK 1440NOK 2832
Endring av komplementar i kommandittselskapNOK 1440NOK 2832
Fratredelse som deltaker i ansvarlig selskap og partsrederiNOK 1440NOK 2832
Endring av foretaksnavn, deltakersammensetning, ansvarsandeler og fratredelse som deltaker i ansvarlig selskap og partsrederiNOK 1440NOK 2832
Andre endringerGratisGratis

 

Andre tjenester ved Brønnnøysundregistrene ElektroniskPapir
EnhetsregisteretRegistrering, endringer og slettingGratisGratis
RegnskapsregisteretRegistrering av årsregnskapGratisGratis
LøsøreregisteretTinglysing av pantobligasjoner, salgspant, leasing, factoring og andre dokumenterNOK 1051NOK 1516
LøsøreregisteretTinglysing av utleggsforretningerGratis
EktepaktregisteretTinglysing av ektepaktNOK 1516
AkvakulturregisteretTinglysing av overføringer og pantedokument (pr. løyve)NOK 1450
AkvakulturregisteretTinglysing av tvangsforretninger (utlegg mv.)
Gratis
ReservasjonsregisteretReservasjon mot direkte reklameGratisGratis
Registeret for utøverer av alternativ behandlingFørstegangsregistreringNOK 500
Registeret for utøvere av alternativ behandlingÅrlig avgift
NOK 300
EMAS-registeretFørstegangsregistrering
NOK 5000
EMAS-registeretGjentatt registrering
NOK 5000
EMAS-registeretÅrlig ajourføringNOK 3000
FrivillighetsregisteretRegistrering i FrivillighetsregisteretGratisGratis

 

Stortinget har bestemt at publikum skal betale gebyr for de fleste av tjenestene fra Brønnøysundregistrene. Gebyrene blir fastsatt i egne forskrifter. All innkreving av gebyr skjer på etterskudd.