Registrere et enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 17. august 2017 .

Enkeltpersonforetak må registreres i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer. Hvis du driver med kjøp og salg av varer, har flere enn fem ansatte eller skal foreta pant i varelager, må du registrere deg i Foretaksregisteret.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Registrering i Foretaksregisteret er gebyrbelagt.

Du finner oversikt over gebyr under «Nyttige lenker» til høyre på denne siden.

Du må som hovedregel være myndig (18 år) for å kunne opprette et enkeltpersonforetak. Du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge.

Vedleggskrav

Ved registrering av et enkeltpersonforetak er det i utgangspunktet ikke krav til at du må legge ved dokumenter.

Vedleggskrav ved registrering av regnskapsfører og revisor

Hvis du ønsker å registrere regnskapsfører eller revisor, og disse ikke har signert meldingen, må du legge ved villighetserklæring fra regnskapsfører eller revisor.

Navn på foretak

Navnet på enkeltpersonforetaket skal inneholde etternavn på innehaver. Det er det folkeregistrerte etternavnet som må benyttes.

Hvis du ikke melder ditt etternavn som del av ditt foretaksnavn, vil vi legge til ditt fulle navn ved registrering hos oss.

Hvis du endrer ditt etternavn hos Folkeregisteret, for eksempel hvis du gifter deg, skal du melde endring av foretaksnavn til oss. Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding. Endringen er gratis.

Mindreårig innehaver

Utgangspunktet er at du må være fylt 18 år for å kunne drive næringsvirksomhet og registrere er enkeltpersonforetak. Er du ikke fylt 18 år kan du allikevel drive næringsvirksomhet hvis

 • du er fylt 15 år, og
 • din verge gir deg tillatelse, og
 • fylkesmannen godkjenner tillatelsen

Næringsvirksomhet som er arvet

Hvis en mindreårig overtar en virksomhet ved arv, kan vergen, med samtykke fra fylkesmannen, drive virksomheten på vegne av den mindreårige.

Vedleggskrav ved registrering

 • kopi av brev fra vergen som viser tillatelsen
 • kopi av samtykke fra fylkesmannen
Virksomhetsbeskrivelse

Du må gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den aktiviteten som drives i foretaket. Det er ikke nok å oppgi en generell beskrivelse. Du må derfor beskrive hva som eventuelt produseres/selges eller hvilke tjenester/aktiviteter som utføres.

Her ser du eksempler på hvor detaljert beskrivelsen må være:

 • Jordbruk: Dyrking av korn. Melkeproduksjon på storfe.
 • Transport: Godstransport på vei. Drosjebiltransport.
 • Handel: Butikkhandel med dagligvarer. Nettbutikk med sportsutstyr.
 • Industri: Produksjon av musikkinstrumenter. Produksjon av møbler. Produksjon av gull og sølvvarer.
 • Bygg og anlegg: Grunnarbeid. Rørleggerarbeid. Malerarbeid.
 • Konsulentvirksomhet: Bedriftsrådgivning. Teknisk rådgiving innen oljesektor. Byggteknisk konsulentvirksomhet. Arkitektvirksomhet innen byggverk.

Hvis du driver aktivitet i flere bransjer, må du oppgi hver enkelt av dem i rekkefølge etter størrelsen på omsetning eller sysselsetning.