Registrering av flere enkeltpersonforetak

Hvis du skal registrere flere enkeltpersonforetak må to vilkår være oppfylt:

  • Hvert enkeltpersonforetak må drive selvstendig næringsvirksomhet.
  • Det må drives virksomhet på forskjellige geografiske steder eller i forskjellige bransjer.

Selvstendig næringsvirksomhet

Ved vurdering av om enkeltpersonforetaket driver selvstendig næringsvirksomhet, legges det vekt på

  • hvilken aktivitet foretaket driver med og omfanget av denne
  • hvor mye tid som går med til å drive foretaket
  • innsats av arbeidskraft
  • hvor stor den økonomiske omsetningen er

Aktiviteter som ansees som rene engangshendelser eller hobbyvirksomhet defineres ikke som næringsvirksomhet.

Forskjellige geografiske steder

For at vi skal kunne si at det drives virksomhet på forskjellige steder, må virksomheten være lokalisert til ulike steder. Det er ikke nok å oppgi ulike adresser for virksomhet.