Registrering av flere enkeltpersonforetak

Hvis du skal registrere flere enkeltpersonforetak må to vilkår være oppfylt:

  • Hvert enkeltpersonforetak må drive selvstendig næringsvirksomhet.
  • Det må drives virksomhet på forskjellige geografiske steder eller i forskjellige bransjer.

Selvstendig næringsvirksomhet

Ved vurdering av om enkeltpersonforetaket driver selvstendig næringsvirksomhet, legges det vekt på

  • hvilken aktivitet foretaket driver med og omfanget av denne
  • hvor mye tid som går med til å drive foretaket
  • innsats av arbeidskraft
  • hvor stor den økonomiske omsetningen er

Aktiviteter som ansees som rene engangshendelser eller hobbyvirksomhet defineres ikke som næringsvirksomhet.

For å kunne registrere enkeltpersonforetaket, må det forventes at den økonomiske omsetningen vil være minst 50 000 kroner i året.

Forskjellige geografiske steder

For at vi skal kunne si at det drives virksomhet på forskjellige steder, må virksomheten være lokalisert til ulike steder. Det er ikke nok å oppgi ulike adresser for virksomhet.

 

Del denne siden: