Endre eier av enkeltpersonforetak

Sist oppdatert: 28. november 2018 .

Et enkeltpersonforetak kan ikke overdras fra en innehaver til en annen.

Grunnen til dette er at innehaver er identifisert gjennom sitt foretak, og har fullt personlig ansvar for gjeld og forpliktelser foretaket har.

Det er bare ved uskifte et enkeltpersonforetak kan skifte innehaver.

Organisasjonsnummeret følger enkeltpersonforetaket og innehaveren til dette slettes.

Overføring av virksomhet

Du kan som hovedregel ikke overføre enkeltpersonforetaket til en annen innehaver, men du kan overføre virksomheten foretaket driver.

Overføring av virksomhet gjør du ved å slette det opprinnelige foretaket, samtidig som du melder overdragelse av virksomhet til ny innehaver. Den som skal fortsette virksomheten må registrere sitt eget enkeltpersonforetak, og opplyse om overtakelse av virksomhet.

Uskifte

Gjenlevende ektefelle i uskifte kan tre inn som ny innehaver i enkeltpersonforetak etter sin ektefelle. Enkeltpersonforetaket vil da beholde samme organisasjonsnummer.

Ved skifte av innehaver ved uskifte, skal den nye innehavers navn registreres i foretaksnavnet. Hvis gjenlevende ektefelle ønsker å beholde det opprinnelige navnet på enkeltpersonforetaket, er dette mulig. Navn på ny innehaver registreres da i tillegg.

Ved denne type registrering må du legge ved

  • uskifteattest