Sletting av tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 25. november 2016 .

Et tingsrettslig sameie slutter å eksistere hvis sameietingen selges eller opphører, eller hvis det kun er en sameier igjen.

Sameierne kan også vedta å slette sameiet som er registrert hos oss.

Du må legge ved

  • dokumentasjon som viser at sameiet er opphørt, eller protokoll fra sameiermøtet som viser beslutning om avvikling