Roller i tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 13. desember 2017 .

Hvis sameiet har styre, må dette registreres. Hvis styre ikke er valgt, må det oppgis en person som daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører.

Daglig leder, kontaktperson og forretningsfører

Et tingsrettslig sameie må oppgi en person i rollen som daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører hvis de ikke har styre. Sameiet kan bare få registrert en av disse rollene.

Styre

Et tingsrettslig sameie kan velge å ha et styre. Det er sameiermøte som velger styre.

Det må fremgå av vedtekter/avtale at sameiet skal ha et styre, hvordan dette skal velges og hvilken myndighet styre skal ha.

Når du skal registrere styre, må du legge ved

  • vedtekter/avtale
  • protokoll fra sameiermøte
Signatur

Signatur i et tingsrettslig sameie kan tildeles ved enstemmig avtale mellom sameierne, eller i vedtektene.