Tingsrettslig sameie

Sist oppdatert: 5. september 2016 .

Et tingsrettslig sameie er en måte to eller flere personer (fysiske eller juridiske, offentlige eller private) kan eie en eller flere formuesgjenstander på. Et tingsrettslig sameie er ingen juridisk person, slik som for eksempel et aksjeselskap, ansvarlig selskap eller en forening. Sameiet har dermed ingen rettigheter eller plikter, fordi det er sameierne som er ansvarlig.

Sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver. Det vil si en andel som oppgis i prosent eller brøk. Totalt eier sameierne 100 prosent av det som inngår i sameiet.

I et tingsrettslig sameie er det felles eierskap som registreres, ikke felles drift eller interesse.

Hvis det drives næringsvirksomhet med sameietingen, er det ikke et tingsrettslig sameie, men et selskap som må registreres i Foretaksregisteret. Dette reguleres av selskapsloven.