Eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 5. april 2018 .

Et eierseksjonssameie er eienandeler i en bebygd eller planlagt bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og tinglyst.

Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett til å bruke sin seksjon. Et eierseksjonssameie kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.