Eierseksjonssameie

Sist oppdatert: 5. september 2016 .

Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett til å bruke sin seksjon. Et eierseksjonssameie kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner.