Sletting av borettslag

Sist oppdatert: 11. oktober 2018 .

Sletting av borettslag melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Vedtak om oppløsning skal fattes av to påfølgende generalforsamlinger med minst fire ukers mellomrom. Den ene skal være en ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen skal også velge et avviklingsstyre. Avviklingsstyret trer inn for styret og forretningsfører. Nye styremedlemmer må bekrefte at de tar på seg vervet.

Du må legge ved

  • protokoll fra begge generalforsamlingene som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre
Sletting

Etter at kreditorfristen på seks uker er ute og utdelingen er avsluttet, skal revidert oppgjør bli lagt fram for generalforsamlingen. Når oppgjøret er godkjent, sletter du borettslaget hos oss ved å sende inn Samordnet registermelding.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling hvor det går fram at revidert oppgjør har blitt fremlagt og godkjent