Borettslag

Sist oppdatert: 10. oktober 2018 .

Et borettslag er en sammenslutning med et kooperativt formål som er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget.

Borettslag kan også drive virksomhet som har sammenheng med boretten, for eksempel drift av lekeplass, innkjøp av felles strøm eller installasjon av kabelanlegg.