Stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 28. august 2018 .

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering av selskapet er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.