Stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juni 2017 .

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.

Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering av selskapet er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.