Slik starter du et aksjeselskap

1
Stift selskapet

Stift selskapet

Når du skal starte et aksjeselskap må du først stifte selskapet. Den enkleste måten å gjøre det på er å bruke vårt elektroniske stiftelsesdokument.

For å starte et aksjeselskap må stifterne opprette et stiftelsesdokument. Stifterne er de som starter opp selskapet og som skal eie aksjer. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, som for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Velger du elektronisk stiftelsesdokument, vil du få hjelp til utfyllingen underveis, og opplysninger blir kontrollert mot de regelverkene som gjelder. Du kan da være trygg på at innholdet i stiftelsesdokumentet blir korrekt.

Når skjemaet er ferdig utfylt, må alle som har aksjer i selskapet signere stiftelsesdokumentet. Vi sender melding om dette til alle som skal signere. Meldingen finner du i innboksen i Altinn.

Registrer selskapet

Etter at alle har signert, vil du få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med skreddersydde vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i skjemaet.

For å registrere selskapet må du velge «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Du går da direkte videre til utfylling av Samordnet registermelding, og opplysninger du har fylt inn i stiftelsesdokumentet blir direkte overført til dette skjemaet.

Styre og navn til selskapet

Et aksjeselskap må ha et styre som består av minst ett medlem. Det kan være lurt å ha tenkt på dette før stifterne utarbeider stiftelsesdokumentet, siden valg av styre skal gå fram der. Stifterne må også ta stilling til hva selskapet skal hete. Se informasjon om valg av navn.

Trenger selskapet revisor?

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at du må sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret selv om det ikke skal revideres.