Slik starter du aksjeselskap

3
Fyll ut og signer

Fyll ut og signer

Du må registrere selskapet i Foretaksregisteret.

Dette gjør du ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding. Når du har stiftet selskapet elektronisk, må du bruke lenken du har fått tilsendt i innboksen i Altinn. Samordnet registermelding vil da være klargjort slik at du enkelt kan fullføre registreringen.

Hvis du ikke har stiftet selskapet ditt gjennom elektronisk stiftelse, må du åpne skjemaet Samordnet registermelding og fylle det ut selv.

Frist for å sende inn

Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering av selskapet er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert av stifterne.

Vedleggskrav ved registrering

Når du skal registrere selskapet, må du laste opp stiftelsesdokumentet med vedtekter og bekreftelsen på innbetalt aksjekapital. Stiftelsesdokument med vedtekter ble automatisk opprettet for deg som stiftet selskapet elektronisk. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å legge ved flere dokumenter. Her kan du se oversikt over vedleggskravene.