Slik starter du aksjeselskap

2
Betal inn aksjekapital

Betal inn aksjekapital

Stifterne må betale inn aksjekapital i aksjeselskapet. Hver aksje må være på like stort beløp.

Aksjekapitalen skal være minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. Stifterne kan betale inn mer enn dette for aksjene, da betaler de overkurs. Summen av aksjekapital og overkurs utgjør aksjeinnskuddet. Beløpet kan betales inn i form av penger eller eiendeler, eller en kombinasjon av disse.

Aksjekapitalen består av penger

Hvis hele aksjeinnskuddet innbetales i penger er det mest vanlig å sette dette inn på en aksjekapitalkonto hos banken. Når hele summen består av penger, må bank, advokat, revisor eller regnskapsfører bekrefte innbetalingen. Du vil bli bedt om å legge inn organisasjonsnummer til den som skal bekrefte innbetalingen.

Hele eller deler av aksjekapitalen består av eiendeler

Stifterne må utarbeide en redegjørelse som inneholder en beskrivelse av hver eiendel. De må også lage en erklæring om at eiendelene selskapet skal overta minst har den verdien som er avtalt. Redegjørelsen skal være undertegnet av alle stifterne og bekreftet av revisor.

Revisor skal også bekrefte at aksjeinnskuddet er innbetalt.