Sletting av aksjeselskap

Sist oppdatert: 23. juli 2018 .

Sletting av et aksjeselskap melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Hovedregelen er at generalforsamlingen beslutter at selskapet skal oppløses.

Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge aksjeloven skal dette skje raskt.

Ved beslutning om oppløsning skal generalforsamlingen også velge at avviklingsstyre. Dette styret vil tre inn for daglig leder og det sittende styret. Generalforsamlingen kan beslutte at det sittende styret skal være avviklingsstyre.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre

Hvis det velges nye styremedlemmer til avviklingsstyre, må disse bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere meldingen.

Sletting

Generalforsamlingen beslutter at selskapet skal slettes. Dette kan de gjøre etter at kreditorfristen på seks uker er ute.

Ved beslutning om sletting må generalforsamlingen godkjenne det endelige avviklingsoppgjøret. Avviklingsregnskapet må være revidert, selv om selskapet har fravalg av revisjon.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser at revidert avviklingsregnskap har blitt godkjent