Registrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 2. januar 2018 .

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret

Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert. For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et aksjeselskap må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring fra revisor eller finansinstitusjon som viser innbetaling av aksjeinnskuddet

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • redegjørelse som er signert av stifterne og bekreftet av revisor

Husk villighetserklæring fra de som har roller i selskapet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og regnskapsfører må bekrefte at de påtar seg vervet. Revisor må utarbeide og signere egen erklæring, men for styremedlemmene er det nok å signere Samordnet registermelding. Hvis selskapet skal ha revisor, og eventuelt regnskapsfører, må du legge ved erklæring fra dem.

Det må utarbeides egne erklæringer som signeres og legges ved, men for styremedlemmer og regnskapsfører er det tilstrekkelig hvis de signerer Samordnet registermelding.

Disse vedleggene må legges ved i noen tilfeller:

  • avtale om særskilte rettigheter, jf. aksjeloven § 2-4
  • avtale vedrørende stiftelsesutgifter, jf. aksjeloven § 2-5
  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet, dersom selskapet skal drive virksomhet som bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak eller e-pengeforetak.