Registrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juli 2018 .

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert.

For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et aksjeselskap må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring fra revisor, finansinstitusjon, bank eller regnskapsfører som viser innbetaling av aksjeinnskuddet

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • redegjørelse som er signert av stifterne og bekreftet av revisor

Husk å signere i skjemaet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og regnskapsfører må bekrefte at de påtar seg vervet. Dette gjør de ved å signere i Samordnet registermelding.

Disse vedleggene må legges ved i noen tilfeller:

  • avtale om særskilte rettigheter, jf. aksjeloven § 2-4
  • avtale vedrørende stiftelsesutgifter, jf. aksjeloven § 2-5
  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet, dersom selskapet skal drive virksomhet som bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak eller e-pengeforetak.