Stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 6. september 2016.

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret.

Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.