Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Sist oppdatert: 23. januar 2017.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på selskapet ditt, kan du gjøre det ved å sende inn Samordnet registermelding.

Hvordan registrerer jeg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordnet registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressen til et aksjeselskap skal være en norsk gateadresse eller stedsnavn.

Ved endring av adresse til ny kommune, må foretakets vedtekter endres. Generalforsamlingen må godkjenne en slik endring.

Ved endring til ny kommune, må du legge ved

  • oppdaterte vedtekter
  • protokoll fra generalforsamling

Ny postadresse

Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse, kan du melde dette som postadresse.

Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Når selskapet ditt har valgt nytt styre, skal du melde dette i Samordnet registermelding.

Generalforsamlingen må velge styret.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser vedtaket
  • villighetserklæringer fra nyvalgte styremedlemmer

Hvis styremedlemmene signerer Samordnet registermelding trenger du ikke å legge ved egne erklæringer.

Hvordan registrerer jeg at selskapet ikke skal ha revisor?

Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved

  • generalforsamlingsprotokoll
  • protokoll fra styremøte

Generalforsamlingen må gi styret fullmakt til å bestemme at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Styret vedtar deretter at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, i henhold til fullmakten.

Mer informasjon om revisjon finner du under «Nyttige lenker» til høyre på denne siden.

Hvordan registrerer jeg nytt navn?

Du registrerer nytt navn ved å sende inn Samordnet registermelding.

Det er generalforsamlingen som vedtar nytt navn. Endringen innebærer endring av selskapets vedtekter.

Du må legge ved

  • generalforsamlingsprotokoll
  • oppdaterte vedtekter