Registrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 17. mars 2017.

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret

Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet. For å registrere ditt selskap, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et aksjeselskap må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring fra revisor eller finansinstitusjon som viser innbetaling av aksjeinnskuddet

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • åpningsbalanse som er underskrevet av stifterne og bekreftet av revisor
  • redegjørelse som er underskrevet av stifterne og bekreftet av revisor

Husk villighetserklæring fra de som har roller i selskapet

Styremedlemmer må bekrefte at de påtar seg vervet. Hvis selskapet skal ha revisor, og eventuelt regnskapsfører, må du legge ved erklæring fra dem.

Det må utarbeides egne erklæringer som signeres og legges ved, men for styremedlemmer og regnskapsfører er det tilstrekkelig hvis de signerer Samordnet registermelding.

Disse vedleggene må legges ved i noen tilfeller:

  • styreprotokoll som viser eventuell beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres
  • avtale om særskilte rettigheter, jf. aksjeloven § 2-4
  • avtale vedrørende stiftelsesutgifter, jf. aksjeloven § 2-5
  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet, dersom selskapet har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål