Fusjon og fisjon

Sist oppdatert: 7. juni 2017.

Fusjon skjer når et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap. Fisjon skjer når et selskap deles i to eller flere deler.

Fusjon og fisjon kan du melde i Samordnet registermelding i Altinn.