Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Faktura direkte i innboksen i Altinn

Sist oppdatert: 19. august 2019 .

Når du skal registrere noko i Føretaksregisteret som medfører gebyr, blir fakturaen send direkte til innboksen i Altinn.

Det er innsendaren av Samordna registermelding som avgjer kven som skal få fakturaen. Dette kan vere

  • eininga registreringa gjeld
  • den som har fylt ut Samordna registermelding
  • anna eining som er registrert i Einingsregisteret

Om fakturaen er send til ei eining, er det dei som representerer eininga i Altinn som kan hente ut fakturaen.

Desse Altinn-rollene gir tilgang til fakturaen i innboksen til eininga:

  • rekneskapsmedarbeidar
  • signerar av Samordna registermelding

Om du ikkje veit kven som har fått fakturaen, vil dette gå fram av meldinga som er send til Brønnøysundregistera. Dette kan innsendar av Samordna registermelding finne informasjon om i innboksen sin i Altinn.

Varsling

I Samordna registermelding finn du eit eige felt for varsling. Den som skal få fakturaen får varsling via SMS eller e-post når fakturaen blir send til innboksen. Om fakturaen ikkje blir lesen innan 7 dagar, sender vi ei påminning på SMS eller e-post. Er fakturaen framleis ikkje lesen etter 14 dagar, sender vi eit nytt varsel.

Elektronisk handelsformat (EHF faktura)

Før vi sender faktura for registrering, sjekkar vi om verksemda di er registrert i ELMA, som er eit offentleg register med opplysningar om kven som kan få EHF-faktura. EHF er ein offentleg standard for e-faktura.

Om verksemda di kan få EHF-faktura, vil du ikkje få faktura i innboksen i Altinn, sjølv om du har kryssa av for det i Samordna registermelding.

Du kan lese meir om ELMA og EHF-faktura på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Faktura i posten

I nokre tilfelle vil faktura likevel bli send i posten. Dette gjeld

  • meldingar der det er meld fisjon/fusjon
  • purringar