Innsendingsplikt til Rekneskapsregisteret

Sist oppdatert: 18. januar 2019 .

Alle einingar med rekneskapsplikt skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast ein månad etter at han er godkjend.

Hovudregelen er at rekneskapsåret følger kalenderåret.

Innsendingsplikta gjeld frå stiftelsesdato, sjølv om det ikkje har vore drift.

Først når sletting er registrert opphøyrer innsendingsplikta.