Innsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 23. januar 2018 .

Alle innsendingspliktige einingar skal sende inn årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 31. juli.

Det er ikkje mogeleg å få utsett fristen for innsending.

Om eininga ikkje overheld fristen, kjem det eit gebyr som kan bli 58 760 kroner.

Når du har sendt inn årsrekneskapen, vil du få tilbakemelding i innboksen i Altinn og på e-post.
Om du har sendt inn årsrekneskap innan fristen, vil du få to veker til å rette opp feil eller manglar utan at dette fører med seg forseinkingsgebyr.

Innsending av årsrekneskap til Rekneskapsregisteret må gjerast i tillegg til innsending av skattemelding til Skatteetaten.