Avslutte enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 21. juli 2017 .

Dersom næringsverksemda stansar skal enkeltpersonføretaket slettast.

Skal du slette enkeltpersonføretak ditt, gjer du dette ved å sende inn Samordna registermelding i Altinn. Du kryssar da av for «sletting av eining».

Det er ingen vedleggskrav. Slettinga er gratis.