Enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 12. oktober 2018 .

Enkeltpersonføretak er ei sjølvstendig næringsverksemd som blir driven under fullt personleg ansvar av ein person.

For at du skal kunne registrere enkeltpersonføretaket, er du nøydd til å drive med næringsaktivitet. Dette er aktivitet som er eigna til å ha eit visst omfang og ei viss lengd.