Sletting av tingsrettsleg sameige

Sist oppdatert: 15. januar 2018 .

Eit tingsrettsleg sameige sluttar å eksistere om sameigetingen blir seld eller opphøyrer, eller om det berre er ein sameigar igjen.

Sameigarane kan også vedta å slette sameiget som er registrert hos oss.

Du må legge ved

  • dokumentasjon som viser at sameiget er opphøyrd, eller protokoll frå sameigarmøtet som viser vedtak om avvikling