Fusjon av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 24. september 2018 .

Fusjon av samvirkeføretak inntreff når to eller fleire slår seg saman til eitt samvirkeføretak.

Fusjon skjer ved at eit eller fleire føretak tek over eigedelar, rettar og plikter til eit anna føretak. Medlemskap i det overdragande føretaket skal bytast om i medlemskap i det overtakande føretaket.

Fusjon mellom samvirkeføretak skal meldast i to trinn.