Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)

Sist oppdatert: 21. juli 2017 .

Alle utanlandske føretak som treng eit norsk organisasjonsnummer må registrerast som eit norskregistrert utanlandsk føretak (NUF).

Det er det utanlandske føretaket som er ansvarleg for verksemda i Noreg.

Utanlandske føretak som driv næringsverksemd i Noreg har registreringsplikt i Føretaksregisteret. Utanlandske føretak som ikkje driv med næringsverksemd i Noreg har registreringsrett i Einingsregisteret.