Sletting av eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 4. april 2018 .

Eit eigarseksjonssameige vert sletta direkte. Dette vil seie at du berre sender inn ei melding om sletting.

Du må legge ved

  • protokoll frå årsmøtet som viser at avgjerd om sletting av sameiget er vedteke samrøystes