Eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 15. mai 2018 .

Eit eigarseksjonssameige består av eigedeler i ein bygd eller planlagt bygd eigedom på eit gards- og bruksnummer, som det er bygd på, og som er seksjonert og tinglyst.

Eigarane eig eigedomen i fellesskap, men har einereitt til å bruke seksjonen sin. Eit eigarseksjonssameige kan bestå av både bustadseksjonar og næringsseksjonar.