Eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 12. april 2017 .

Eit eigarseksjonssameige er ein eigedom med eit gards- og bruksnummer, som det er bygd på, og som er seksjonert og tinglyst. Eigarane eig eigedomen i fellesskap, men har einereitt til å bruke seksjonen sin. Eit eigarseksjonssameige kan bestå av både bustadseksjonar og næringsseksjonar.