Stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 9. april 2018 .

Eit aksjeselskap skal registrerast i Føretaksregisteret

Fristen for når vi må ha tatt imot melding om registrering av selskapet er tre månader frå stiftelsesdokumentet er underskrive.