Stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juli 2018 .

Eit aksjeselskap skal registrerast i Føretaksregisteret. Fristen for når vi må ha tatt imot melding om registrering av selskapet er tre månader frå stiftelsesdokumentet er underskrive.