Fusjon

Sist oppdatert: 25. juli 2018 .

Fusjon betyr å slå saman to eller fleire selskap.

Ved fusjon overfører eit eller fleire selskap alle eigedelar, rettar og forpliktingar til eit overtakande selskap. Fusjon mellom aksjeselskap skal meldast i to trinn.