Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tillegg for Meirverdiavgiftsregisteret

Sist oppdatert: 11. september 2018 .

Skjema for registrering i Meirverdiavgiftsregisteret.

Dette er del 2 av Samordna registermelding. Skjemaet skal brukast dersom du startar eller overtek næringsverksemd med omsetning som kjem inn under føresegnene i meirverdiavgiftslova.

Skjemaet skal også brukast ved endring, opphøyr, nedlegging eller overføring av avgiftspliktig næringsverksemd.

Papirskjema for nedlasting

Samordna registermelding del 2, Tillegg for Meirverdiavgiftsregisteret – BR1011B (PDF)