Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser

Sist oppdatert: 19. oktober 2018 .

Dette skjemaet skal du bruke om du driv verksemd på fleire stader, eller om du driv aktivitet av stort omfang i ulike bransjar på ein stad.

Fyll ut eit skjema for kvar av verksemdene.

Papirskjema for nedlasting

Samordna registermelding del 1 B, Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser – BR1012 (PDF)