Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skjema for undereiningar – aktivitet på fleire adresser

Sist oppdatert: 6. juli 2020 .

Dette skjemaet skal du bruke om du driv aktivitet på fleire stader, eller om du driv aktivitet av stort omfang i ulike bransjar på ein stad.

Fyll ut eit skjema for kvar av undereiningane.

Papirskjema for nedlasting

Samordna registermelding del 1 B, Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser – BR1012 (PDF)