Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samordna registermelding del 1 – Hovudskjema

Sist oppdatert: 10. desember 2018 .

Skal du registrere ny, eller gjere endringar i allereie registrert bedrift eller organisasjon?

Samordna registermelding er eit fellesskjema til bruk ved registrering og seinare endringar.

Gjennom elektronisk registrering kan du enklare, raskare og rimelegare registrere nye einingar og føretak. Du kan også melde endringar, nye opplysningar, oppløysing og sletting av eksisterande einingar. Tenesta kan brukast for dei vanlegaste organisasjonsformene.

Om du ikkje kan nytte deg av elektronisk registrering, kan du bruke det nedlastbare papirskjemaet vårt.

Papirskjema for nedlasting

Samordna registermelding del 1 – Hovudblankett BR1010N (PDF)