Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samordna registermelding del 1 – Hovudskjema

Sist oppdatert: 8. august 2019 .

Skal du registrere ny, eller gjere endringar i ei allereie registrert bedrift eller ein organisasjon?

Om du har moglegheit til å bruke elektronisk registrering, anbefaler vi at du gjer det. Om du er nøydd til å sende inn på papir, kan du laste ned papirskjemaet vårt.

I Samordna registermelding kan du melde endringar, nye opplysningar, oppløysing og sletting av eksisterande einingar. Tenesta kan brukast for dei vanlegaste organisasjonsformene.

Papirskjema for nedlasting

Samordna registermelding del 1 – Hovudblankett BR1010N (PDF)