Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av tingsrettsleg sameige

Sist oppdatert: 10. oktober 2019 .

Eit tingsrettsleg sameige sluttar å eksistere om sameigetingen blir seld eller opphøyrer, eller om det berre er ein sameigar igjen.

Sameigarane kan også vedta å slette sameiget som er registrert hos oss.

Du må legge ved

  • dokumentasjon som viser at sameiget er opphøyrd, eller protokoll frå sameigarmøtet som viser vedtak om avvikling