Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjering av fusjon av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Vedtak om fusjon kan gjerast om av det same organet som har gjort vedtaket.

Det er tilstrekkeleg at eit av føretaka som deltek, vedtek omgjering. Då kan ikkje fusjonen gjennomførast.

Desse dokumenta må leggast ved meldinga

  • Protokoll frå årsmøtet som vedtek omgjering av vedtak om fusjon, eventuelt protokoll frå styremøtet dersom styret har godkjent fusjonsplanen etter særskilde reglar.