Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Fusjon av samvirkeføretak inntreff når to eller fleire slår seg saman til eitt samvirkeføretak.

Fusjon skjer ved at eit eller fleire føretak tek over eigedelar, rettar og plikter til eit anna føretak. Medlemskap i det overdragande føretaket skal bytast om i medlemskap i det overtakande føretaket.

Fusjon mellom samvirkeføretak skal meldast i to trinn.