Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjering av fisjon av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Vedtak om fisjon av samvirkeføretak kan gjerast om av årsmøtet.

Det er tilstrekkeleg at årsmøtet i eit av dei føretaka som deltek, vedtek omgjering. Då kan ikkje fisjonen bli gjennomført.

Dokument som må leggast ved meldinga:

  • protokoll frå årsmøtet som har vedteke omgjeringa av fisjonen