Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon av samvirkeføretak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Fisjon av samvirkeføretak inntreff når eit føretak blir delt opp i to eller fleire einingar.

Det overdragande føretaket kan enten oppløysast ved at det overfører alle eigedelane sine til to eller fleire einingar, slik at det opphavlege føretaket sluttar å eksistere. Alternativet er at det overdragande føretaket beheld ein del av verdiane sjølv, medan andre delar blir overførde til ein eller fleire andre einingar.

Dei (det) overtakande føretaka (føretaket) kan enten bli stifta ved fisjon, eller delane vert overførte til eit eksisterande føretak.