Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av eigarseksjonssameige

Sist oppdatert: 21. mai 2019 .

Eit eigarseksjonssameige vert sletta direkte. Dette vil seie at du berre sender inn ei melding om sletting.

Du må legge ved

  • protokoll frå årsmøtet som viser at avgjerd om sletting av sameiget er vedteke samrøystes