Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ansvarleg selskap (ANS/DA)

Sist oppdatert: 15. mai 2019 .

Eit ansvarleg selskap er eit selskap der to eller fleire deltakarar har uavgrensa, personleg ansvar for forpliktingane til selskapet.

Det finst to forskjellige former for ansvarlege selskap:

  1. Ansvarleg selskap (ANS) der deltakarane har uavgrensa, personleg ansvar for forpliktingane til selskapet.
  2. Ansvarleg selskap med delt ansvar (DA) der deltakarane har delt ansvar for forpliktingane til selskapet.