Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjering av fusjon

Sist oppdatert: 31. oktober 2018 .

Avgjerd  om fusjon kan gjerast om av det same organet som har teke avgjerda. Alle overdragande selskap eller det overtakande selskapet må vedta omgjeringa.

Følgande dokument må leggast ved meldinga:

  • protokoll frå generalforsamlinga som vedtek omgjering av avgjerd om fusjon, eventuelt protokoll frå styremøtet dersom styret har godkjent fusjonsplanen etter særskilte reglar

Når vi har godkjent meldingar som gjeld fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.