Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjering av fisjon

Sist oppdatert: 31. oktober 2018 .

Avgjerd om omgjering av fisjon kan gjerast av de same som har gjort vedtaket.

Omgjeringa må anten vedtakast av det overdragande selskapet eller av alle overtakande selskap.

Følgande dokument må leggast ved meldinga

  • protokoll frå generalforsamlingane som vedtek omgjering av avgjerd om fisjon

Når vi har godkjent meldingar som gjeld fisjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.