SprĂĄk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĄkBokmĂĄl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĄ bokmĂĄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĄ nynorsk

Fisjon

Sist oppdatert: 12. mai 2020 .

Fisjon betyr ĂĄ dele eit aksjeselskap opp i to eller fleire selskap.

Det overdragande (eksisterande) selskapet kan løysast opp ved at det overfører alle eigedelane sine til to eller fleire overtakande selskap (fisjon ved oppløysing). Slik sluttar selskapet å eksistere. Alternativet er at det overdragande selskapet beheld ein del av verdiane sjølv (fisjon med kapitalnedsetting), mens andre delar vert overførte til eit eller fleire andre selskap.

Det overtakande selskapet/dei overtakande selskapa kan enten stiftast ved fisjon eller delane kan ved kapitalauke overførast til eit allereie eksisterande selskap.