Nynorsk 

Oppretting av ektepakt

Ekteskap innebærer at det økonomiske forholdet mellom ektefellene blir regulert av rettsregler. Blant annet krever ekteskapsloven at visse avtaler ektefellene imellom skal inngås i form av en ektepakt for å være gyldig. En ektepakt er en juridisk bindene avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner.

Ekteskapsloven gir ektefellene rett til å velge mellom flere varianter av økonomiske ordninger. Men valget står mellom de variantene som uttrykkelig er nevnt i loven, og som vi redegjør for her. Andre varianter er ugyldige, selv om de kan synes naturlige og vel begrunnet.

 

Fant du det du lette etter?