Nynorsk

Ofte stilte spørsmål med svar – lisensfelling

– Hva er vilkårene for å kunne registrere seg som lisensjeger?

Du må:
• være fylt 18 år
og
• ha betalt jegeravgift for (minimum) «alt vilt unntatt elg, hjort og villrein» i inneværende jaktår. Betalingen må være registrert hos Jegerregisteret. Betaler du jegeravgiften via vår betalingsløsning, kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via post eller bank/ nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger,
og
• ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16. Jegere som ikke melder fra om alle fellinger/fellingsforsøk under lisensfelling, kan miste muligheten til å registrere seg som lisensjeger.

– Hvilke arter har en lisensjeger adgang til å felle? Hvor store er kvotene?

Informasjon om hvilke arter en lisensjeger kan felle, og hvor store kvotene er, finner du i Rovviltportalen.

– Må jeg registrere meg som lisensjeger for å drive med kvotejakt på gaupe?

For å kunne drive med kvotejakt på gaupe er det ikke krav om at du er registrert som lisensjeger. Informasjon om kvotejakt i Norge finner du på Rovviltportalen.

 

Jegerregisteret, Postboks 905, 8910 Brønnøysund Telefon: 75 00 79 99 E-post: jegerregisteret@brreg.no

Fant du det du lette etter?