Nynorsk

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og har som hovedoppgave å samordne opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted. Da Enhetsregisteret ble åpnet i 1995, ble det karakterisert som et av de viktigste effektiviseringstiltakene i forvaltningen de siste årene.

Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Andre kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret.

Det ni-sifrede organisasjonsnummeret identifiserer enhetene, og gjør det lettere for myndighetene å samarbeide om utveksling av opplysninger. Andre statlige registre plikter i følge enhetsregisterloven å samarbeide med Enhetsregisteret og holde opplysningene i registeret ajour. En samordnet registermelding erstatter de tidligere registreringsskjemaene fra flere etater. Den sikrer at de nødvendige data spres til etatene som har behov for registrerings- og endringsmeldinger.

Ved at alle etater kan bruke et felles register til å utveksle informasjon seg imellom, vil skjemaarbeidet bli enklere for næringsdrivende og andre som driver økonomisk virksomhet. Mange foreninger og andre uten registreringsplikt ser nytten av å frivillig la seg registrere i Enhetsregisteret. Registreringen er gratis.

Alle opplysningene i Enhetsregisteret er offentlige, med unntak av fødselsnummer og D-nummer.

Nøkkelopplysninger kan hentes ut gratis på Internett og telefon. Mot gebyr kan en også få tilsendt utskrifter fra registeret med de samme opplysningene.

 

Fant du det du lette etter?