Nynorsk

Skal du registrere samvirkeforetak?

Selskap med begrenset ansvar (BA) og visse foreninger må registrere seg som samvirkeforetak (SA).

BA og foreninger som drives etter samvirkeprinsippene må registrere seg som samvirkeforetak (SA).

Samvirkeloven bestemmer at BA og foreninger som drives etter samvirkeprinsippene må endre organisasjonsform til samvirkeforetak (SA). De må endre vedtektene, og meløde endringene til Foretaksregisteret innen 1. januar 2013. Foretaksregisteret vil ikke starte oppfølging av BA før noen uker ut i det nye året.

Slik går dere fram for å endre organisasjonsform fra BA eller forening til samvirkeforetak:

Dere må avholde et årsmøte der følgende blir vedtatt:

  • å omdanne enheten til samvirkeforetak
  • nytt navn på enheten. Det nye navnet må inneholde forkortelsen SA eller ordet «samvirkeforetak».
  • nye vedtekter som fullt ut er tilpasset samvirkeloven. Se forslag til vedtekter for samvirkeforetak på altinn.no.

Så snart som mulig, og senest tre måneder etter årsmøtet, må dere fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding gjennom altinn.no. Sammen med skjemaet må dere laste opp følgende vedlegg:           

  • de nye vedtektene
  • kopi av underskrevet protokoll fra årsmøtet som viser vedtak om endring av vedtektene
  • kopi av underskrevet protokoll fra årsmøtet som viser valg av det meldte styret
  • villighetserklæring fra styremedlemmer som ikke signerer elektronisk på selve meldingen
  • enheter som bare er registrert i Enhetsregisteret fra før, må også laste opp stiftelsesdokument eller annen dokumentasjon som viser foretakets eksistens og organisasjonsform (for eksempel en årsmøteprotokoll av eldre dato)

Under Starte og drive bedrift på altinn.no kan du lese mer om samvirkeforetak. Der finner du også en huskeliste for samvirkeforetak og eksempel på vedtekter for samvirkeforetak.

 

Publisert 14. november 2012
Oppdatert 19. desember 2012

 

















Nyhetsarkiv

Fant du det du lette etter?